Kuron Kaplama Uygulamaları

Kuron protezleri; dişlerin ağız içerisinde görülen kısımlarını restore etmeye yarayan ve çeşitli materyallerden yapılan protezlerdir. Genelde dişlerde dolgu yapılamayacak kadar fazla madde kaybı olduğunda veya farklı estetik beklentilerin mevcudiyetinde tercih edilir.

Dişin doğuştan var olan doğal Kuron tabakasının, herhangi bir sebeple aşınarak artık koruyucu işlevini kaybetmesi nedeniyle, diş hekimi tarafından ağız içerisindeki ortama uygun olarak yeniden planlanan yapay kuron alternatifinin, alınan kalıplar uyarınca diş teknisyenleri aracılığı ile suni olarak üretilmesi, yapma diş oluşturulurken takip edilen temel üretim algoritmasıdır.

Yapay kuron diş kaba alt-yapısının üretilmesini takiben, yeniden diş hekimi tarafından ağız içerisine oturtularak ince uyum süreçlerinden geçirilmek üzere işlenip, çiğneme-konuşma-estetik fonksiyonları hususlarındaki beklentileri yerine getirebilecek hale getirildikten sonra eski diş kökü üzerine sabitlenmesi ve yapıştırılması işlemlerinin bütünü kuronla kaplamak olarak adlandırılır.

  • Kalıcı çözüm
  • Geliştirilmiş çiğneme ve konuşma
  • Doğal fonksiyon ve görünüm
  • Geliştirilmiş yüz görünümü
  • Kemik kaybının önlenmesi
  • Özel bir bakım gerektirmez
  • Çok sağlam ve güvenli
  • Diyet kısıtlaması yok
  • Değiştirilebilir, güncellenebilir